Να στείλετε μήνυμα
Zhongyuan Ship Machinery Manufacture (Group) Co., Ltd
επιχείρηση
Προϊόντα
Εξοπλισμός καταστρωμάτων πλοίων
Εξοπλισμός πρόσδεσης σκαφών
Ρυμουλκώντας εξοπλισμός σκαφών
Θαλάσσιος εξοπλισμός
Άγκυρα και αλυσίδα αγκύρων
Θαλάσσιο λαστιχένιο κιγκλίδωμα
Εξοπλισμός αποταμίευσης ζωής σκαφών
Σύστημα προώθησης σκαφών
Θαλάσσια υδραυλική οδήγηση
Υδραυλικός κύλινδρος
Υδραυλική μονάδα ισχύος
Θαλάσσιες τοποθετήσεις σωληνώσεων